Biểu ngữ
logodoan
 
Giáo dục Tiểu học
Tìm văn bản
Nội dung văn bản
Tình trạng
Ngày ban hành (dd/mm/yyyy)
 
Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung Điều lệ trường Tiểu học
    Ngày đăng: 21/04/2014 3:57     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 58Kb     Số lần download: 224

Số CV: 50/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 18/12/2012
Trích yếu:
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
                    

 
Hướng dẫn kiểm tra cuối kì I năm học 2012 - 2013 cấp Tiểu học
    Ngày đăng: 21/04/2014 3:57     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 56Kb     Số lần download: 258

Số CV: 108/PGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04/12/2012
Trích yếu: Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 ở cấp tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ I (Chi tiết xem văn bản đính kèm)
Người ký: Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng
                    

 
Hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2011 - 2012 cấp tiểu học
    Ngày đăng: 21/04/2014 3:57     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 44Kb     Số lần download: 143

Số CV: 40/PGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07/05/2012
Trích yếu: Từ ngày 14/5/2012 đến hết ngày 18/5/2012, các trường Tiểu học trong huyện sẽ tiến hành kiểm tra học kì II năm học 2011 - 2012 các môn Toán, Tiếng Việt; Các môn còn lại tổ chức kiểm tra theo phân phối chương trình...
Người ký: Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng
                    

 
Thông tư số 14/2011/TT-BGD&ĐT Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
    Ngày đăng: 21/04/2014 3:57     Người đăng: admin        Download
    Dung lượng File: 79Kb     Số lần download: 154

Số CV: 14/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 08/04/2011
Trích yếu: Ngày 08/4/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BGD&ĐT Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Vinh Hiển