Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 THCS Cẩm La - Kim Thành 471010419790769951500477910514940731.24
2 THCS Phúc Thành - Kim Thành 4151819002001131270410052828460430027.51
3 THCS Kim Khê - Kim Thành 344258149302249278960036916093890227.14
4 THCS Liên Hoà - Kim Thành 478689950910120714880600599310483151025.94
5 THCS Việt Hưng - Kim Thành 323766256624250496150034877121812425.27
6 THCS Thượng Vũ - Kim Thành 61591158544001172089000627611794340023.59
7 THCS Cộng Hoà - Kim Thành 531591681296196433200055119601329620.04
8 THCS Kim Anh - Kim Thành 4930997499005498665800547910841570019.43
9 THCS Đồng Gia - Kim Thành 542410490560000542410490560018.83
10 THCS Kim Tân - Kim Thành 61601141299302003712500636011784243017.67
11 THCS Kim Lương - Kim Thành 5263113830000208317011500734613084150017.62
12 THCS Cổ Dũng - Kim Thành 49501162556654036956900535312321256516.73
13 THCS Bình Dân - Kim Thành 355880874548114181000036728268454816.39
14 THCS Tuấn Hưng - Kim Thành 592112539000064410392300656513578230016.37
15 THCS Kim Đính - Kim Thành 456472358149344635156049087870970915.83
16 THCS Ngũ Phúc - Kim Thành 3831834683832012000038518358838314.93
17 THCS Kim Xuyên - Kim Thành 45788985919787013666900544810352609714.34
18 THCS Lai Vu - Kim Thành 263455584787260547650028946106128710.45
19 THCS Phú Thái - Kim Thành 54281131632446711024330060991234065449.2
20 THCS Tam Kỳ - Kim Thành 202524843045201500002045249930457.9
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258