Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 THCS Cẩm La - Kim Thành 460710246210769951500467610341360732.03
2 THCS Kim Khê - Kim Thành 344258149302249278960036916093890228.84
3 THCS Liên Hoà - Kim Thành 478189696910120714880600598810457751027.59
4 THCS Phúc Thành - Kim Thành 4083781995001131270410052148090360027.16
5 THCS Việt Hưng - Kim Thành 321565392624195384750034106924012424.18
6 THCS Thượng Vũ - Kim Thành 58541058598001172089000597110794880022.45
7 THCS Cộng Hoà - Kim Thành 528290749796160357050054429432029619.79
8 THCS Kim Anh - Kim Thành 4929997356004937530800542210726640019.23
9 THCS Kim Tân - Kim Thành 61601141299301412431500630111656143019.09
10 THCS Đồng Gia - Kim Thành 540010415060000540010415060018.95
11 THCS Kim Lương - Kim Thành 5263113830000208317011500734613084150017.62
12 THCS Tuấn Hưng - Kim Thành 58551230740005408234800639513130880017.01
13 THCS Bình Dân - Kim Thành 3553807845486885800036218164254816.76
14 THCS Cổ Dũng - Kim Thành 49001152481653596044900525912129306515.84
15 THCS Kim Đính - Kim Thành 454571384149234423606047797562020915.42
16 THCS Ngũ Phúc - Kim Thành 3831834683832012000038518358838314.93
17 THCS Kim Xuyên - Kim Thành 45788985919781612562900539410242209714.19
18 THCS Lai Vu - Kim Thành 25965439578715730075002753574032879.21
19 THCS Phú Thái - Kim Thành 54281131632446711024330060991234065449.2
20 THCS Tam Kỳ - Kim Thành 202524843045201500002045249930457.87
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258