Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 THCS Cẩm La - Kim Thành 471010419790769951500477910514940731.24
2 THCS Kim Khê - Kim Thành 344258149302249278960036916093890228.84
3 THCS Phúc Thành - Kim Thành 4083781995001131270410052148090360027.16
4 THCS Liên Hoà - Kim Thành 478689950910120714880600599310483151025.94
5 THCS Việt Hưng - Kim Thành 321766062624229455200034467061462424.97
6 THCS Thượng Vũ - Kim Thành 59421080458001172089000605911013480022.78
7 THCS Cộng Hoà - Kim Thành 528290749796160357050054429432029619.79
8 THCS Kim Anh - Kim Thành 4930997499005278235300545710798520019.35
9 THCS Đồng Gia - Kim Thành 540910441710000540910441710018.78
10 THCS Kim Tân - Kim Thành 61601141299302003712500636011784243017.67
11 THCS Kim Lương - Kim Thành 5263113830000208317011500734613084150017.62
12 THCS Cổ Dũng - Kim Thành 49131156391653936751900530612239106516.53
13 THCS Tuấn Hưng - Kim Thành 592112539000064410392300656513578230016.41
14 THCS Bình Dân - Kim Thành 3553807845486885800036218164254816.17
15 THCS Kim Đính - Kim Thành 456472358149344635156049087870970915.83
16 THCS Ngũ Phúc - Kim Thành 3831834683832012000038518358838314.93
17 THCS Kim Xuyên - Kim Thành 45788985919784913257400542710311659714.28
18 THCS Lai Vu - Kim Thành 26345558478716632100002800587947879.36
19 THCS Phú Thái - Kim Thành 54281131632446711024330060991234065449.2
20 THCS Tam Kỳ - Kim Thành 202524843045201500002045249930457.87
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258