Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 THCS Cẩm La - Kim Thành 458410168610769951500465310263760731.87
2 THCS Kim Khê - Kim Thành 344258149302249278960036916093890228.84
3 THCS Liên Hoà - Kim Thành 478189696910120714880600598810457751027.59
4 THCS Phúc Thành - Kim Thành 4083781995001131270410052148090360027.16
5 THCS Việt Hưng - Kim Thành 320865217624147279150033556800912423.79
6 THCS Thượng Vũ - Kim Thành 58541058598001172089000597110794880022.45
7 THCS Cộng Hoà - Kim Thành 522288477796120265850053429113629619.43
8 THCS Kim Tân - Kim Thành 61501141299301412431500629111656143019.06
9 THCS Kim Anh - Kim Thành 4917997298004456484800536210621460019.01
10 THCS Đồng Gia - Kim Thành 539310414350000539310414350018.92
11 THCS Bình Dân - Kim Thành 3947840332486885800040158489124818.59
12 THCS Kim Lương - Kim Thành 5263113830000208317011500734613084150017.62
13 THCS Tuấn Hưng - Kim Thành 58411224880005408234800638113072280016.97
14 THCS Cổ Dũng - Kim Thành 48761143081653125032900518811934106515.63
15 THCS Kim Đính - Kim Thành 454371234149234423606047777547020915.41
16 THCS Ngũ Phúc - Kim Thành 3831834683832012000038518358838314.93
17 THCS Kim Xuyên - Kim Thành 45738985919776911529400534210138859714.06
18 THCS Phú Thái - Kim Thành 54281131632446711024330060991234065449.2
19 THCS Lai Vu - Kim Thành 25835439578715730075002740574032879.16
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258