Tổng truy cập: 929,214 (Hôm nay: 175 online: 08) Toàn huyện: 107,140,953 (Hôm nay: 5,026 online: 98) Đăng nhập
UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 528
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Phòng GD&ĐT
Ngày tháng ban hành: 24/9/2018
Người kí văn bản: Bùi Văn Khoát
Người gửi: Hoàng Thương
Số lần xem: 132

HyperLink
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
VĂN BẢN KHÁC
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 (25/09/2018)
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC THÁNG 10, 11 NĂM 2017 (02/10/2017)
CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 - 2018 (25/08/2017)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÁNG 3 NĂM 2017 (23/02/2017)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (08/02/2017)
V/v kiểm tra, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tháng 11 năm 2016 (07/11/2016)
THỰC HIỆN CÔNG TÁC KĐCLGD NĂM HỌC 2016 - 2017 (30/09/2016)
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KĐCLGD NĂM HỌC 2015 - 2016 (21/04/2016)
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở giáo dục tháng 3 năm 2016 (11/03/2016)
Kế hoạch kiểm tra công tác Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tháng 1 năm 2016 (23/12/2015)
Giấy triệu tập tập huấn công tác kiểm tra nội bộ tiểu học (24/09/2015)
Giấy triệu tập tập huấn kiểm tra nội bộ MN (24/09/2015)
Hướng dẫn công tác Kiểm định chất lượng năm học 2015 - 2016 (14/09/2015)
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG HÈ 2015 (09/06/2015)
Triệu tập tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (12/11/2014)
Về việc kiểm tra tình trạng thu không đúng quy định và lạm thu trong các trường học đầu năm học 2014 - 2015 (20/10/2014)
KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2014 - 2015 (08/10/2014)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2014 - 2015 (08/10/2014)
Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015 (06/10/2014)
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014 - 2015 (03/10/2014)