UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,110,054 (Hôm nay: 1,003 online: 22) Toàn huyện: 114,534,637 (Hôm nay: 1,948 online: 387) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130293901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230293501THCS Lai Vu http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn 55 3,051 21 4 4 34 33 17 112 850,841
330293502THCS Cộng Hoà http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 28 5,728 9 4 4 13 4 6 18 1,000,456
430293503THCS Thượng Vũ http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn 46 6,351 29 4 4 7 4 6 287 1,752,286
530293504THCS Cổ Dũng http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn 36 4,631 13 4 18 4 7 1 183 1,427,313
630293505THCS Tuấn Hưng http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn 70 6,903 6 4 4 4 5 5 32 1,441,812
730293506THCS Việt Hưng http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn 63 3,632 48 1 14 137 4 5 19 638,383
830293507THCS Kim Xuyên http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn 60 5,748 15 4 4 4 7 2 22 1,032,337
930293508THCS Phúc Thành http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 96 4,604 5 4 4 4 4 2 10 657,314
1030293509THCS Kim Lương http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn 1 7,579 6 0 2 37 4 11 25 1,039,919
1130293510THCS Kim Khê http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn 48 3,893 21 5 1 40 4 8 36 525,831
1230293511THCS Phú Thái http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn 92 6,328 11 4 6 26 4 16 81 2,583,620
1330293512THCS Kim Anh http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn 67 5,641 4 21 118 4 4 2 64 1,365,690
1430293513THCS Ngũ Phúc http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn 38 4,231 26 35 44 4 5 10 9 917,149
1530293514THCS Kim Đính http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn 244 5,098 9 4 4 4 6 4 264 1,386,994
1630293515THCS Kim Tân http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn 61 6,423 28 4 4 27 4 5 6 1,082,886
1730293516THCS Cẩm La http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn 52 4,160 44 4 4 9 4 2 11 710,117
1830293517THCS Bình Dân http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn 126 3,761 106 24 73 4 1 7 27 988,801
1930293518THCS Liên Hoà http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn 4 6,107 5 4 4 4 4 26 19 705,833
2030293519THCS Đồng Gia http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn 38 5,518 9 0 4 3 1 26 54 1,572,778
2130293520THCS Tam Kỳ http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn 12 1,557 15 4 1 4 4 1 15 760,672
2230293521THCS Đại Đức http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn 43 5,840 97 4 16 5 4 6 19 1,345,009
2330293401TH Lai Vu http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn 58 3,707 36 7 20 70 3 14 30 3,647,696
2430293402TH Cộng Hoà http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn 119 5,936 33 4 20 70 4 3 197 3,907,983
2530293403TH Thượng Vũ http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn 66 5,429 0 0 0 71 4 7 4 3,645,428
2630293404TH Cổ Dũng http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn 105 7,258 78 4 20 70 280 6 7 3,751,652
2730293405TH Tuấn Hưng http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn 44 6,110 34 17 86 70 30 8 19 3,647,742
2830293406TH Việt Hưng http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn 10 883 33 1 1 78 5 3 3 3,541,508
2930293407TH Kim Xuyên http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn 41 2,671 12 0 0 3 87 2 22 3,604,499
3030293408TH Quỳnh Khê http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn 82 5,743 29 2 12 70 89 1 6 3,624,999
3130293409TH Phúc Thành http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn 41 7,457 58 0 42 70 100 21 3 3,582,364
3230293410TH Kim Lương http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn 46 3,907 112 0 3 70 3 10 17 3,725,329
3330293411TH Kim Khê http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn 120 4,001 46 6 7 6 285 3 7 3,622,407
3430293412TH Phú Thái http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn 38 1,474 16 21 8 0 2 4 7 3,737,864
3530293413TH Kim Anh http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn 87 8,043 78 8 5 70 581 7 31 3,765,787
3630293414TH Ngũ Phúc http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn 59 7,166 102 21 25 13 150 3 4 3,606,609
3730293415TH Quảng Đạt http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn 52 3,921 7 4 20 70 292 11 4 3,500,240
3830293416TH Kim Đính http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn 124 6,440 6 4 113 0 343 24 7 3,807,033
3930293417TH Kim Tân http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn 55 6,805 62 4 20 70 854 10 8 3,726,716
4030293418TH Cẩm La http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn 79 5,720 20 4 20 74 365 2 19 3,668,007
4130293419TH Bình Dân http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn 106 3,398 17 8 559 0 67 21 161 3,598,446
4230293420TH Liên Hoà http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn 47 5,246 60 4 20 70 6 4 6 3,593,356
4330293421TH Đồng Gia http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn 57 7,362 68 152 82 57 52 2 4 3,711,725
4430293422TH Kiến Đức http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn 17 3,523 33 4 20 70 21 2 4 3,524,660
4530293423TH Đại Xuyên http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn 14 4,891 37 4 20 70 107 21 3 3,513,986
4630293424TH Tam Kỳ http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn 37 4,775 81 46 53 24 454 2 10 3,622,115
4730293301MN Cổ Dũng http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn 10 0 12 1 1 0 6 1 1 112,833
4830293302MN Tuấn Hưng http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn 14 0 11 1 1 0 6 1 1 136,626
4930293303MN Việt Hưng http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn 28 0 11 1 1 0 6 1 1 131,953
5030293304MN Kim Xuyên http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 3 1 139,629
5130293305MN Lai Vu http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn 10 0 12 1 1 0 6 1 2 202,910
5230293306MN Cộng Hoà http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 1 141,717
5330293307MN Thượng Vũ http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn 38 0 3 1 1 0 6 1 6 164,750
5430293308MN Ngũ Phúc http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn 13 0 11 1 1 0 6 1 2 116,479
5530293309MN Phúc Thành http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn 10 0 11 1 1 0 6 2 2 117,282
5630293310MN Kim Lương http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn 12 0 11 1 1 0 6 1 2 128,799
5730293311MN Kim Khê http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 1 2 164,631
5830293312MN Kim Anh http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn 18 0 11 1 1 0 6 1 1 146,735
5930293313MN Kim Đính http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn 13 0 14 1 1 0 6 1 15 185,980
6030293314MN Liên cơ http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 3 1 149,525
6130293315MN Phú Thái http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn 23 0 11 1 1 0 6 1 2 200,013
6230293316MN Kim Tân http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn 15 0 11 1 1 0 6 1 3 131,965
6330293317MN Cẩm La http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn 12 0 11 1 1 0 6 1 4 133,009
6430293318MN Bình Dân http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn 13 0 12 1 1 0 6 1 1 146,570
6530293319MN Liên Hoà http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 2 131,745
6630293320MN Đồng Gia http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn 12 0 11 1 1 0 6 3 1 142,695
6730293321MN Đại Đức http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6830293322MN Tam Kỳ http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn 12 0 11 0 1 0 6 1 1 144,599
   Tổng số3,074228,6501,8144871,5341,6144,4273871,948114,534,637
 
Đăng nhập