Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • LỊCH & KẾ HOẠCH
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Lịch - Kế hoạch chung
 • VĂN BẢN
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • Văn bản chung
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 886742
  Hôm qua: 115
  Hôm nay: 19
  Đang online: 17
  Toàn huyện
   
  THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
   
  Huyện :
   
  STTMã trườngTên trườngWebsite
  130293901TT GDTX Huyện
  230293501THCS Lai Vu http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn
  330293502THCS Cộng Hoà http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn
  430293503THCS Thượng Vũ http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn
  530293504THCS Cổ Dũng http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn
  630293505THCS Tuấn Hưng http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn
  730293506THCS Việt Hưng http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn
  830293507THCS Kim Xuyên http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn
  930293508THCS Phúc Thành http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn
  1030293509THCS Kim Lương http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn
  1130293510THCS Kim Khê http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn
  1230293511THCS Phú Thái http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn
  1330293512THCS Kim Anh http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn
  1430293513THCS Ngũ Phúc http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn
  1530293514THCS Kim Đính http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn
  1630293515THCS Kim Tân http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn
  1730293516THCS Cẩm La http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn
  1830293517THCS Bình Dân http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn
  1930293518THCS Liên Hoà http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn
  2030293519THCS Đồng Gia http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn
  2130293520THCS Tam Kỳ http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn
  2230293521THCS Đại Đức http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn
  2330293401Tiểu học Lai Vu http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn
  2430293402Tiểu học Cộng Hoà http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn
  2530293403Tiểu học Thượng Vũ http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn
  2630293404Tiểu học Cổ Dũng http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn
  2730293405Tiểu học Tuấn Hưng http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn
  2830293406Tiểu học Việt Hưng http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn
  2930293407Tiểu học Kim Xuyên http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn
  3030293408Tiểu học Quỳnh Khê http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn
  3130293409Tiểu học Phúc Thành http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn
  3230293410Tiểu học Kim Lương http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn
  3330293411Tiểu học Kim Khê http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn
  3430293412Tiểu học Phú Thái http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn
  3530293413Tiểu học Kim Anh http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn
  3630293414Tiểu học Ngũ Phúc http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn
  3730293415Tiểu học Quảng Đạt http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn
  3830293416Tiểu học Kim Đính http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn
  3930293417Tiểu học Kim Tân http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn
  4030293418Tiểu học Cẩm La http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn
  4130293419Tiểu học Bình Dân http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn
  4230293420Tiểu học Liên Hoà http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn
  4330293421Tiểu học Đồng Gia http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn
  4430293422Tiểu học Kiến Đức http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn
  4530293423Tiểu học Đại Xuyên http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn
  4630293424Tiểu học Tam Kỳ http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn
  4730293301Mầm non Cổ Dũng http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn
  4830293302Mầm non Tuấn Hưng http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn
  4930293303Mầm non Việt Hưng http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn
  5030293304Mầm non Kim Xuyên http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn
  5130293305Mầm non Lai Vu http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn
  5230293306Mầm non Cộng Hoà http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn
  5330293307Mầm non Thượng Vũ http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn
  5430293308Mầm non Ngũ Phúc http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn
  5530293309Mầm non Phúc Thành http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn
  5630293310Mầm non Kim Lương http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn
  5730293311Mầm non Kim Khê http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn
  5830293312Mầm non Kim Anh http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn
  5930293313Mầm non Kim Đính http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn
  6030293314Mầm non Liên cơ http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn
  6130293315Mầm non Phú Thái http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn
  6230293316Mầm non Kim Tân http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn
  6330293317Mầm non Cẩm La http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn
  6430293318Mầm non Bình Dân http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn
  6530293319Mầm non Liên Hoà http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn
  6630293320Mầm non Đồng Gia http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn
  6730293321Mầm non Đại Đức http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn
  6830293322Mầm non Tam Kỳ http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn
  Kim Thành
   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
  Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 0320.3720.258
  7/19/201819