Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • LỊCH & KẾ HOẠCH
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Lịch - Kế hoạch chung
 • VĂN BẢN
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • Văn bản chung
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 881116
  Hôm qua: 312
  Hôm nay: 287
  Đang online: 53
  Toàn huyện
 • TIN TỪ CÁC TRƯỜNG
 •  

   

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIM THÀNH 

  TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HÒA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Cộng Hòa, ngày 28  tháng  5 năm 2017

   

  Đơn vị: học sinh

  STT

  Nội dung

  Tổng số

  Chia ra theo khối lớp

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  I

  Tổng số học sinh

  476

  101

  78

  116

  111

  70

  II

  Số học sinh học 2 buổi/ngày

  (tỷ lệ so với tổng số)

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  III

  Số học sinh đánh giá theo PC

  476

  101

  78

  116

  111

  70

  1

  Tốt(Tỷ lệ so với tổng số)

   

  73

  88

  86

  77

  87

  2

  Đạt (Tỷ lệ so với tổng số)

   

  26

  12

  14

  23

  13

  3

  Cần cố gắng (Tỷ lệ so với tổng số)

   

  1

   

   

   

   

  IV

  Số học sinh đánh giá theo NL

  476

  101

  78

  116

  111

  70

  1

  Tốt(Tỷ lệ so với tổng số)

  75,6

  64

  72

  84

  75

  83

  2

  Đạt (Tỷ lệ so với tổng số)

  24

  34

  28

  16

  25

  17

  3

  Cần cố gắng (Tỷ lệ so với tổng số)

  0,4

  2

   

   

   

   

  V

  Số học sinh chia theo Năng lực học tập các môn(Bài KTCN)

  476

  101

  78

  116

  111

  70

  1

  Tiếng Việt

  476

  101

  78

  116

  111

  70

  a

  9-10 (Tỷ lệ so với tổng số)

  68,7

  58,3

  63

  79,4

  70

  70

  b

  7- 8 (Tỷ lệ so với tổng số)

  23,5

  28,7

  27

  18

  23

  23

  c

  5- 6  (Tỷ lệ so với tổng số)

  7

  9

  10

  2,6

  7

  7

  d

  1-4 (Tỷ lệ so với tổng số)

  0,8

  4

  0

   

   

   

  2

  Toán

  476

  101

  78

  116

  111

  70

  a

  9-10(Tỷ lệ so với tổng số)

  70,5

  58,3

  72

  85,3

  59

  80

  b

  7-8 (Tỷ lệ so với tổng số)

  20,5

  28,7

  25,5

  9,5

  23

  17

  c

  5-6 (Tỷ lệ so với tổng số)

  8,2

  9

  2,5

  5,2

  18

  3

  d

  1-4 (Tỷ lệ so với tổng số)

  0,8

  4

  0

  0

  0

  0

  3

  Khoa  học

  181

   

   

   

  111

  70

  a

  9-10 (Tỷ lệ so với tổng số)

  72,3

   

   

   

  64

  86

  b

  7-8(Tỷ lệ so với tổng số)

  18,2

   

   

   

  21

  14

  c

  5-6 (Tỷ lệ so với tổng số)

  9,5

   

   

   

  15

   

  d

  1-4 (Tỷ lệ so với tổng số)

   

   

   

   

   

   

  4

  Lịch sử và Địa lí

  181

   

   

   

  111

  70

  a

  9-10 (Tỷ lệ so với tổng số)

  69

   

   

   

  63

  79

  b

  7-8 (Tỷ lệ so với tổng số)

  22

   

   

   

  24

  19

  c

  5-6 (Tỷ lệ so với tổng số)

  9

   

   

   

  13

  2

  d

  1-4 (Tỷ lệ so với tổng số)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Tiếng Anh

  476

  101

  78

  116

  111

  70

   

  a

  9-10 (Tỷ lệ so với tổng số)

  43

  66

  65

  51

  51

  41

   

  b

  7-8 (Tỷ lệ so với tổng số)

  25

  26

  28

  36

  39

  40

   

  c

  5-6 (Tỷ lệ so với tổng số)

  8

  6

  6

  13

  10

  19

   

  d

  1-4 (Tỷ lệ so với tổng số)

  1

  2

  1

   

   

   

   

  6

  Tin học

  297

   

   

  116

  111

  70

   

  a

  9-10 (Tỷ lệ so với tổng số)

  52

   

   

  56

  49

  50

   

  b

  7-8 (Tỷ lệ so với tổng số)

  34

   

   

  32

  36

  36

   

  c

  5-6 (Tỷ lệ so với tổng số)

  14

   

   

  12

  15

  14

   

  d

  1-4 (Tỷ lệ so với tổng số)

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Đạo đức

  476

  101

  78

  116

  111

  70

   

  a

  HTT (Tỷ lệ so với tổngsố)

   

  48,5

  54

  62

  71

  88,511,5

   

  b

  HT(Tỷ lệ so với tổngsố)

   

  50,3

  46

  38

  29

   

   

  c

  Chưa HT (Tỷ lệ so với tổng số)

   

  0,2

   

   

   

   

   

  8

  Tự nhiên và Xã hội

  295

  101

  78

  116

   

   

   

  a

  HTT (Tỷ lệ so với tổng số)

  55

  51

  54

  57

   

   

   

  b

  HT(Tỷ lệ so với tổngsố)

  44,7

  41

  46

  43

   

   

   

  c

  Chưa HT (Tỷ lệ so với tổng số)

  0,3

  1

   

   

   

   

   

  9

  Âm nhạc

  476

  101

  78

  116

  111

  70

   

  a

  HTT (Tỷ lệ so với tổng số)

  46,6

  40,5

  47,5

  52

  41

  54

   

  b

  HT(Tỷ lệ so với tổngsố)

  53,2

  58,5

  52,5

  48

  59

  46

   

  c

  Chưa HT (Tỷ lệ so với tổng số)

  0,2

  1

   

   

   

   

   

  10

  Mĩ thuật

  476

  101

  78

  116

  111

  70

   

  a

  HTT (Tỷ lệ so với tổng số)

  46,2

  37,5

  50

  49

  43

  54

   

  b

  HT(Tỷ lệ so với tổngsố)

  53,6

  61,5

  50

  51

  57

  46

   

  c

  Chưa HT (Tỷ lệ so với tổng số)

  0,2

  1

   

   

   

   

   

  11

  Thủ công (Kỹ thuật)

  476

  101

  78

  116

  111

  70

   

  a

  HTT (Tỷ lệ so với tổng số)

  56,3

  46,5

  55

  55

  48

  74

   

  b

  HT(Tỷ lệ so với tổngsố)

  43,5

  52,5

  45

  45

  52

  26

   

  c

  Chưa HT (Tỷ lệ so với tổng số)

  0,2

  1

   

   

   

   

   

  12

  Thể dục

  476

  101

  78

  116

  111

  70

   

  a

  HTT (Tỷ lệ so với tổng số)

  47,2

  40,5

  46

  52,5

  48,5

  47

   

  b

  HT(Tỷ lệ so với tổngsố)

  52,8

  59,5

  54

  47,5

  51,5

  53

   

  c

  Chưa HT (Tỷ lệ so với tổng số)

   

   

   

   

   

   

   

  VI

  Tổng hợp kết quả cuối năm

   

   

   

   

   

   

   

  1

  HTCTLH(Lên lớp thẳng)

  (Tỷ lệ so với tổng số)

  99,3

  96

  100

  100

  100

  100

   

   

   

  Trong đó:

  Học sinh được khen thưởng

  (Tỷ lệ so với tổng số)

  48,5

  43,5

  52,5

  48

  47,7

  53,6

   

  2

  Kiểm tra lại(Tỷ lệ so với tổng số)

   

  0,7

  4

  0

  0

  0

  0

   

  4

  Lưu ban

  (Tỷ lệ so với tổng số)

  0,7

  0

  0

  0

  0

  0

   

  5

  Bỏ học

  (Tỷ lệ so với tổng số)

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  VII

  Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học

  (Tỷ lệ so với tổng số)

  100

   

   

   

   

  100

   

                             

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị                                         

   

   

   

                                                                            Đồng Thị Hương                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
  Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 0320.3720.258
  6/25/201825