UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,295,867 (Hôm nay: 821 online: 65) Toàn huyện: 117,079,599 (Hôm nay: 1,959 online: 530) Đăng nhập

(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục: Hát "Bài học đầu tiên" - Hoài Nam lớp 3C + Mĩ Ngân lớp 4B Trường Tiểu học Phú Thái
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục: Hát Shalala - Tốp ca lớp 2B Trường Tiểu học Phú Thái biểu diễn
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục: Nhớ ơn thầy cô - Đội văn nghệ lớp 5B chào mừng ngày 20/11/2019
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục: múa dân vũ Panama - Tốp múa lớp 4A Trường Tiểu học Phú Thái
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục múa: Em yêu trường em - Tốp múa lớp 2B Trường TH Phú Thái
(THCS Phú Thái) Học sinh nhảy cha cha cha 26/3/2019
(THCS Phú Thái) Văn nghệ lớp 8A3 THCS Phú Thái chào mừng ngày 20/11
(THCS Phú Thái) Văn nghệ lớp 9B chào mừng ngày 20/11
(Mầm non Tam Kỳ) Thể dục buổi sáng của học sinh Trường Mầm non Tam Kỳ chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân
(THCS Phú Thái) Văn nghệ lớp 8A1 chào mừng ngày 20/11
123456789
 
Đăng nhập