UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,110,024 (Hôm nay: 984 online: 33) Toàn huyện: 114,534,395 (Hôm nay: 1,886 online: 381) Đăng nhập

(THCS Phú Thái) Học sinh nhảy cha cha cha 26/3/2019
(THCS Phú Thái) Văn nghệ lớp 8A3 THCS Phú Thái chào mừng ngày 20/11
(THCS Phú Thái) Văn nghệ lớp 9B chào mừng ngày 20/11
(THCS Phú Thái) Văn nghệ lớp 8A1 chào mừng ngày 20/11
(Tiểu học Kim Lương) Festival Tieng Anh
(THCS Phú Thái) HS nhảy cha cha cha ngoại khóa 26/3
(THCS Phú Thái) HS trình diễn thời trang chủ đề môi trường
https://www.youtube.com/watch?v=Oy55FAOco_k
(THCS Phú Thái) HS trình diễn thời trang chủ đề môi trường
https://youtu.be/Oy55FAOco_k
(THCS Phú Thái) HS trình diễn thời trang chủ đề môi trường
(THCS Phú Thái) Học sinh lớp 7A3 múa hát chào mừng 20/11
1234567
 
Đăng nhập