UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,066,623 (Hôm nay: 92 online: 15) Toàn huyện: 117,120,446 (Hôm nay: 208 online: 84) Đăng nhập

(Tiểu học Phú Thái) Ngày hội sách Việt Nam- Trường TH Phú Thái- Kim Thành -Hải Dương
https://youtu.be/aFvOzRcYP7k
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục: Hát "Bài học đầu tiên" - Hoài Nam lớp 3C + Mĩ Ngân lớp 4B Trường Tiểu học Phú Thái
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục: Hát Shalala - Tốp ca lớp 2B Trường Tiểu học Phú Thái biểu diễn
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục: Nhớ ơn thầy cô - Đội văn nghệ lớp 5B chào mừng ngày 20/11/2019
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục: múa dân vũ Panama - Tốp múa lớp 4A Trường Tiểu học Phú Thái
(Tiểu học Phú Thái) Tiết mục múa: Em yêu trường em - Tốp múa lớp 2B Trường TH Phú Thái
(THCS Phú Thái) Học sinh nhảy cha cha cha 26/3/2019
(THCS Phú Thái) Văn nghệ lớp 8A3 THCS Phú Thái chào mừng ngày 20/11
(THCS Phú Thái) Văn nghệ lớp 9B chào mừng ngày 20/11
(Mầm non Tam Kỳ) Thể dục buổi sáng của học sinh Trường Mầm non Tam Kỳ chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân
12345678910...
 
Đăng nhập