Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
(THCS Phú Thái) HS nhảy cha cha cha ngoại khóa 26/3
(THCS Phú Thái) HS trình diễn thời trang chủ đề môi trường
https://www.youtube.com/watch?v=Oy55FAOco_k
(THCS Phú Thái) HS trình diễn thời trang chủ đề môi trường
https://youtu.be/Oy55FAOco_k
(THCS Phú Thái) HS trình diễn thời trang chủ đề môi trường
(THCS Phú Thái) Học sinh lớp 7A3 múa hát chào mừng 20/11
(THCS Phú Thái) Học sinh lớp 7A2 múa hát chào mừng 20/11
(Tiểu học Kim Lương) Vui hội Trăng Rằm
(Tiểu học Kim Lương) Vui hội Trăng Rằm
(THCS Phú Thái) Học sinh lớp 8B múa hát Non nước hữu tình
(Mầm non Kim Đính) https://www.facebook.com/anna20072013/videos/pcb.960189457482198/960187214149089/?type=3&theater
Bài hát múa "Cô giáo em là hoa Ê-ban" - Nhạc và lời: Hình Phước Liên
123
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258
2018 19 7 7/19/2018