UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,066,663 (Hôm nay: 127 online: 04) Toàn huyện: 117,120,446 (Hôm nay: 219 online: 85) Đăng nhập

Để tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã ban hành Công văn triển khai, đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương tham gia với nội dung tìm hiểu “một số quy định pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và bảo vệ môi trường”. Trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 01/7 đến 31/7, toàn huyện có trên 3000 lượt người tham gia thi. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai tốt như: phòng Tư pháp, Công an huyện, Nông nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Ngũ Phúc, Lai Vu, Đồng Cẩm, Thượng Vũ, Bình Dân, Trường THPT Kim Thành, THPT Đồng Gia, các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện…Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, địa phương chưa tích cực triển khai, tỷ lệ cán bộ, công chức và nhân dân tham gia còn thấp.

 Để tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả cuộc thi trong đợt 2 năm 2021 Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện giao Phòng Tư pháp huyện (cơ quan thường trực) tiếp tục tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, quá trình tổ chức thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện để đảm bảo đạt kết quả cao nhất. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tham gia cuộc thi thuộc đơn vị mình phụ trách. Những đơn vị đã làm tốt tiếp tục phát huy, những đơn vị chưa tốt cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới tham gia tích cực cuộc thi là góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, và nhân dân trên địa bàn huyện.

(Theo Cổng thông tin điện tử huyện Kim Thành)

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258
Đăng nhập