UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,296,100 (Hôm nay: 990 online: 55) Toàn huyện: 117,079,609 (Hôm nay: 2,278 online: 638) Đăng nhập

 

UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TH KIM ĐÍNH

   Số: 14/QĐ-THKĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

 
   

Kim Đính,  ngày 03 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập tiểu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

------------------------

 

          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

- Căn cứ Chỉ thị số 19- CT/HU, ngày 31/01/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy Kim Thành về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra;

- Căn cứ Hướng dẫn số: 43/PGĐT-NGLL, ngày 30/01/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra; Công văn số 54/PGDĐT-NGLL của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra.

Xét tình hình thực tế và đề nghị của Nhân viên y tế nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập tiểu Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra gồm những ông (bà) có tên sau:         

* Trưởng ban:

 Bà Nguyễn Thị Nga       - Hiệu trưởng

* Phó trưởng ban:  

1. Bà Đỗ Thanh Mến           - Phó Hiệu trưởng

2. Bà Bùi Thị Liễu               - Nhân viên y tế

* Các ủy viên: 100% CBGBNV nhà trường ( Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra trong và ngoài nhà trường.

Thành viên ban chỉ đạo theo chế độ được phân công.

Điều 3: Các ông, bà có tên trong điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Nga

 

DANH SÁCH

(Kèm theo QĐ sô 14/QĐ - THKĐ ngày 03/02/2020 của HT trường TH Kim Đính)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Liên

TP Tổ 1

 

2

Trần Thị Hương

TT Tổ 1

 

3

Phạm Thị Làn

TT Tổ 2+3

 

4

Lê Thị Hường

TT Tổ 4+5

 

5

Phạm Thị Thuý Hằng

Giáo viên

 

6

Vũ Thị Hà

CTCĐ

 

7

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

 

8

Nguyễn Thị Huyến

Giáo viên

 

9

Nguyễn Thị Hanh

Giáo viên

 

10

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

 

11

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

 

12

Nguyễn T. Thanh Xuân

Giáo viên

 

13

Nguyễn Thị Bích Lan

Giáo viên

 

14

Nguyễn Thị Liễu

Giáo viên

 

15

Vũ Thị Mai

Giáo viên

 

16

Trần Thị Oanh

Giáo viên

 

17

Nguyễn Huy Dương

Bí thư Đoàn TN

 

18

Tô Thị Thùy Trang

TP Tổ 2+3

 

19

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

 

20

Phạm T Minh Phương

Giáo viên

 

21

Lục Thị Hồng

Giáo viên

 

22

Nguyễn Hà Vi

Giáo viên

 

23

Đặng Thị Oanh

Nhân viên

 

24

Nguyễn T. Huyền Trang

Giáo viên

 

25

Nguyễn Mai Phương

Nhân viên

 

26

Dương Thị Thu Phương

Giáo viên

 

27

Phạm Văn Nhường

Bảo vệ

 

28

Bùi Văn Khang

Bảo vệ

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258
Đăng nhập