UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,066,652 (Hôm nay: 117 online: 31) Toàn huyện: 117,120,446 (Hôm nay: 215 online: 86) Đăng nhập

 TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG

CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”

       

         Ngày 13/9/2021, Phòng GD&ĐT huyện Kim Thành đã bàn hành công văn số 371/PGDĐT-TTr phát động hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Cuộc thi nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2019-2021; nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.

           Đối tượng tham dự là các cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trừ thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Đề thi, thành viên Ban Giám khảo, thành viên Tổ Thư ký Cuộc thi. 

           Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng... Phần 2 tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta.

          Bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt hoặc đánh máy (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên).

        Thời gian nhận bài thi: Trước ngày 08/10/2021. Nơi nhận bài thi: Thanh tra tỉnh Hải Dương (Thời gian gửi bài dự thi được tính theo dấu bưu điện đối với trường hợp gửi qua bưu điện)

          Người dự thi làm bài dự thi theo Thể lệ cuộc thi, Đề thi và mẫu Bài dự thi do Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ ban hành (Thể lệ cuộc thi, đề thi và mẫu bài dự thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ và của Thanh tra tỉnh Hải Dương)

          Về cơ cấu giải thưởng gồm: Giải cá nhân: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 10 giải khuyến khích. Giải tập thể: có 03 giải cho các bộ, ngành, địa phương có số người dự thi nhiều nhất và       bộ, ngành, địa phương có nhiều bài dự thi đạt giải.

           Dự kiến thời gian trao giải và tổng kết cuộc thi vào tháng 12/2021. Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch Covid, Ban Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người trúng giải.

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (http://www.thanhtra.gov.vn), Tạp chí Thanh tra (Thanhtravietnam.vn) và Báo Thanh tra (thanhtra.com.vn). Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Hải Dương (http://thanhtra.haiduong.gov.vn)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258
Đăng nhập