UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,066,610 (Hôm nay: 80 online: 19) Toàn huyện: 117,120,446 (Hôm nay: 206 online: 84) Đăng nhập

TẬP HUẤN

QUY TRÌNH

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 TRONG NHÀ TRƯỜNG

           Thực hiện hướng dẫn số 253/PGD ĐT-THTĐ  ngày 27/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới.

             Ngày 28/8/2021 với sự tham gia của 37 CBQL, GV, NV; trường Tiểu học Ngũ Phúc đã tổ chức tập huấn Quy trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường và giao nhiệm vụ cho CBQL, GV, NV nhà trường quy trình phòng chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện.

             Căn cứ quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong nhà trường. (Ban hành kèm them quyết định số 545/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2021 của BCĐ phòng chống dịch Covid - 19 huyện Kim Thành.

             Trong buổi tập huấn CBQL, GV, NV nhà trường đã được quán triệt về các văn bản chỉ đạo như:

1. Quyết định số 545 /QĐ-BCĐ ngày 16/6/2021 của BCĐ PCD Covid-19 huyện Kim Thành ban hành quy định về phòng, chống dịch Covid 19 trong nhà trường.

2. Thông báo số 303-TB/HU ngày 9/8/2021 của Huyện ủy Kim Thành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

3. Công văn số 253/PGD ĐT-THTĐ ngày 27/7/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 của PGD & ĐT huyện Kim Thành.

4. Công văn số 2586/BCĐ-PCD ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 trong cơ sở giáo dục..

               Tại buổi tập huấn CBGV,NV nhà trường được hướng dẫn quy trình phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong các thời gian trước khi đến trường, thời gian ở trường và sau thời gian làm việc học tập và ở tại nơi cư trú. CBQL, GV, NV cũng được cung cấp, bổ sung thêm các kiến thức về phòng chống dịch bệnh Covid  trong tình hình mới, được thông tin về tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại địa phương, trong nước và quốc tế.

              Trong buổi tập huấn  CBQL, GV, NV trong nhà trường đã tích cực trao đổi, thảo luận về các biện pháp đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại. Cách thực hiện lòng ghép hướng cho học sinh phòng chống dịch trong thực hiện các môn học và Hoạt động giáo dục; cách phói hợp với cha mẹ học sinh để hướng dẫn học sinh; trong buổi tập huấn đ/c Nguyễn Thị Dung - Hiệu trưởng nhà trường quán triệt nhiệm vụ “Tổ an toàn Covid” phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi CBQL, GV, NV nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

           Buổi tập huấn về quy trình phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong nhà trường đảm bảo nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra góp phần trang bị cho CBQL, GV, NV nhà trường những hiểu biết quan trọng về phòng chống dịch bệnh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp khó lường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

                                                                                                                                   Tin bài: Ánh Sao

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
Địa chỉ TT Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3720.258
Đăng nhập